רקע ותחומי השירות

'משכן שלום' הוקם על ידי הרב ערן משה מרגלית על מנת להוות כתובת אמינה ומקצועית לפתרון ויישוב סכסוכים ומחלוקות, ליצירת מסגרת להדברות ותקשורת בין אישית מיטבית, לגישורים, בניית הסכמות, לליווי ולייעוץ, הן ליחידים והן לקהילות.

את הידע והניסיון שצברנו אנו מבקשים להנחיל לאחרים במתן הרצאות, הדרכות, וקורסי גישור.

אתם מוזמנים לקרוא ביתר פירוט באתר על כל תחום ותחום וליצור עמנו קשר.

מהו גישור

הליך הגישור הוא הליך בו הצדדים שבמחלוקת, מקיימים הליך רצוני וחופשי בהנחיית מגשר או מגשרים. מגמת התהליך הינה להביא את הצדדים להבנה עמוקה יותר של המחלוקת, ליצירת אמון, הידברות וקיום דיאלוג ומשא ומתן שבו יועלו אפשרויות והצעות לסיום המחלוקת עד למציאת הפתרון אשר יענה לצרכים המרכזיים של כל צד.

בהליך זה, הצדדים הם אלו שעומדים במרכז, והמגשר הוא המסייע להם להגיע להסכמה, אך הוא אינו יכול להכריע ו/או לכפות עליהם כל החלטה, בכך ישנו שוני מהותי בין הליך הגישור ובין הליך משפטי והליך בוררות.

ההליך הינו סודי וחסוי ולא ניתן להשתמש בדברים שנאמרו במהלך הגישור כראיה בבית משפט.

ההסכם שהושג, לאחר שנחתם, מחייב את שני הצדדים. ניתן אף להעבירו לבית הדין/המשפט ולתת לו תוקף של פסק דין.

הצדדים נפגשים עם המגשר לפגישה, שנמשכת לרוב כשעתיים, ובמידת הצורך נקבעים פגישות נוספות. במהלך הגישור ייתכן והמגשר ייפגש עם כל צד בנפרד.

במדינת ישראל תוקנו תקנות בחוק להגדרת ההליך על היבטיו השונים [סעיף 79, ג – בחוק בתי המשפט התשמ"ד (1984), תקנות בתי המשפט התשנ"ג (1993), ובתקנות בתי המשפט התשנ"ט (1999) ותיקון התשס"ב]

מידע נוסף נמצא בחלק "שאלות ותשובות נפוצות", את/ה מוזמנים לעיין שם.

גישור יהודי

הליכי הגישור ב"משכן שלום" מושתתים על מספר הנחות מוצא מרכזיות:

 • אמון ביכולת של האדם ליטול אחריות ויוזמה ובכך שרצונו הפנימי לעשות טוב – ובמידת הצורך לתקן ולשוב בתשובה.
 • הכרה בערך השלום, ובחשיבות סיום המחלוקת תוך פרקי זמן קצרים לטובת ותועלת הצדדים.
 • ערך השיח וההקשבה, ובהבנה כי הדיאלוג, מאפשר לצדדים להבין טוב יותר אחד את השני.
 • אמון כי התנגשות של שני כוחות מולידה כוח שלישי חדש – ומשום כך פעמים רבות המחלוקת מהווה בסיס לגילוי, ללמידה, וצמיחה.
 • בגישור יהודי אין אנו מבטלים את דרך האמת והמשפט, אלא מבינים שלרוב, כל צד רואה צד מסוים מן האמת הגדולה, ותכלית הגישור להגיע לשלום המכיל ומאחד את הגוונים לשלמות אחת גדולה. בעת הצורך, ייתכן שיפנו הצדדים, כהשלמה להליך הגישור, גם לקבלת חוות דעת או הכרעה דינית.
 • ישנו רובד פנימי שבו כל צד מכיר ומבין שכל מה שקרה לו נובע מסיבה אלוקית.
 • המגשר מתפלל להיות שליח לעשות עבודתו במסירות ומקצועיות וברכתו והצלחתו תלויה בברכת שמיים.

 

יתרונותיו של הליך הגישור

 • בהליך הגישור הצדדים עומדים במרכז התהליך ושולטים בתוצאותיו, הם נמצאים בו מרצונם ויכולים להפסיקו בכל עת במידה ויחושו שהתהליך אינו עונה על צרכיהם.
 • אופי התהליך מתנהל תוך כבוד הדדי, ומאפשר לצדדים לדון וללבן ביחד את הנושאים השונים שעומדים על הפרק. המגשר מוביל את התהליך תוך יצירת ערוץ תקשורת ואמון בין הצדדים וזאת בניגוד להליכים אחרים שבהם פעמים רבות הצדדים ובאי כוחות נגררים למאבקי כוח  והתנצחויות.
 • הליך הגישור הינו חסוי וסודי ואינו מהווה תקדים למקרים ו/או אנשים אחרים.
 • אופיו של התהליך מאפשר לעבור ולדון בנושאים נוספים במידה ויעלו, והוא מאפשר לגבש פתרונות יצירתיים אשר אינם ניתנים להשגה במסגרת התדיינות בהליך משפטי רגיל.
 • הליך הגישור הינו הליך מהיר, יעיל וזול ביחס להליכים אחרים. 
 • ניתן להתאים את מועדי המפגשים לשעות הנוחות לצדדים (לרבות שעות הערב) ולקיים הליכים מקוונים.